On-line marketing

B2B marketing v oblasti nákupu

Jak zkušený marketingový konzultant se zaměřením na majitele a provozovatele on-line projektů, startupů a eshopů, se dnes zaměříme na B2B marketing v oblasti nákupu. B2B marketing se stává stále důležitější pro úspěch podniků, a správné strategie nákupu může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem. Nezanedbatelná role marketingu v oblasti nákupu pro B2B podniky B2B podniky …

B2B marketing v oblasti nákupu Pokračovat ve čtení »

Partnerská affiliate spolupráce: Jak získat více zákazníků a navýšit tržby online projektu

Jako zkušený marketingový konzultant se zaměřením na online projekty, startupy a eshopy se často setkávám s otázkou, jak zvýšit návštěvnost a přinést více zákazníků. Jednou z nejúčinnějších strategií je partnerská affiliate spolupráce. Ve svém článku vám přiblížím, co to partnerská affiliate spolupráce vlastně je a jaké všechny výhody může přinést vašemu projektu. Jak funguje partnerská …

Partnerská affiliate spolupráce: Jak získat více zákazníků a navýšit tržby online projektu Pokračovat ve čtení »

Zapojení AI do marketingu: jak využít umělou inteligenci pro efektivní marketingovou strategii

Zapojení umělé inteligence (AI) do marketingové strategie se stává stále důležitějším faktorem úspěšného on-line byznysu. Nové AI technologie umožňují efektivní personalizaci obsahu, zlepšení konverze a zvýšení engagement s uživateli. V tomto článku se zaměříme na nejnovější trendy v oblasti AI marketingu a jak je využít pro zlepšení vašich marketingových aktivit. Jak AI může pomoci v …

Zapojení AI do marketingu: jak využít umělou inteligenci pro efektivní marketingovou strategii Pokračovat ve čtení »

Proč je TV reklama stále důležitá pro on-line projekty a startupy

Televizní reklamy patřily k oblíbeným způsobům propagace již desítky let. Ačkoliv v poslední době se zaměření reklam přesunulo na digitální marketing, stále platí, že TV reklama má své nezastupitelné místo v reklamním mixu. V tomto článku se podíváme proč tak tomu je a v čem může být TV reklama benefitem pro on-line projekty a startupy. …

Proč je TV reklama stále důležitá pro on-line projekty a startupy Pokračovat ve čtení »

Co je to SWOT analýza a jak vypadá ukázková analýza pro eshop?

SWOT analýza je nástroj, který se používá k analyzování vnitřních a vnějších faktorů, které mohou ovlivnit úspěch podniku nebo projektu. Jejím cílem je poskytnout přehled o silných a slabých stránkách podniku nebo projektu, stejně jako o příležitostech a hrozbách, kterým je podnik nebo projekt vystaven. Slovo SWOT je akronymem, který vznikl ze čtyř slov: síly …

Co je to SWOT analýza a jak vypadá ukázková analýza pro eshop? Pokračovat ve čtení »

Co znamená v marketingu zkratka S.M.A.R.T.?

Zkratka SMART se používá v marketingu k definování kvalitativních cílů. Písmena SMART představují následující vlastnosti: Použití zkratky SMART při stanovování cílů vám pomůže udržet se na správné cestě a dosáhnout vašich cílů efektivněji. Měli byste si stanovit cíle, které jsou SMART, abyste mohli snadno měřit svůj pokrok a zjistit, zda jste dosáhli svého cíle. Zde …

Co znamená v marketingu zkratka S.M.A.R.T.? Pokračovat ve čtení »

Co je to marketingový plán?

Marketingový plán je dokument, který popisuje, jakými marketingovými aktivitami a prostředky chcete dosáhnout svých marketingových cílů. Marketingové cíle mohou zahrnovat zvýšení povědomí o značce, prodej více produktů nebo služeb, získání nových zákazníků nebo zvýšení loajality stávajících zákazníků. Marketingový plán by měl obsahovat následující kroky: Marketingový plán je důležitým nástrojem pro plánování a řízení marketingových aktivit …

Co je to marketingový plán? Pokračovat ve čtení »

Co v marketingu znamená niche?

Niche (škvíra) je specifická oblasti nebo trhu, na kterém se zaměřujete svými marketingovými aktivitami. Niche může být definována na základě různých faktorů, jako je například geografická oblast, demografické charakteristiky, zájmy nebo potřeby cílové skupiny. Zaměření na niche může být pro podnikání velmi výhodné, protože vám umožňuje lépe se soustředit na konkrétní cílovou skupinu a lépe …

Co v marketingu znamená niche? Pokračovat ve čtení »

Co znamená cílová skupina a jak ji můžeme identifikovat?

Cílová skupina je skupina lidí, které jsou zaměřeny marketingové aktivity. Jde o skupinu, která má největší pravděpodobnost zájmu o váš produkt nebo službu a která je nejvíce pravděpodobná, že bude ochotná utratit peníze za to, co nabízíte. Identifikovat cílovou skupinu můžete tak, že si odpovíte na několik otázek: Pro identifikaci cílové skupiny můžete také použít …

Co znamená cílová skupina a jak ji můžeme identifikovat? Pokračovat ve čtení »

Co je to off-page SEO?

Off-page SEO se zabývá externími faktory, které mohou ovlivnit pozici webových stránek v internetových vyhledávačích. Tento typ SEO zahrnuje několik různých aspektů, jako například: Externí odkazy na webové stránky mohou pocházet z různých zdrojů, jako například: Zpětné odkazy z jiných webových stránek a článků mohou mít několik výhod, jako například:

Přejít nahoru