Proč je TV reklama stále důležitá pro on-line projekty a startupy

Televizní reklamy patřily k oblíbeným způsobům propagace již desítky let. Ačkoliv v poslední době se zaměření reklam přesunulo na digitální marketing, stále platí, že TV reklama má své nezastupitelné místo v reklamním mixu. V tomto článku se podíváme proč tak tomu je a v čem může být TV reklama benefitem pro on-line projekty a startupy.

Jak TV reklama může pomoci on-line projektům a startupům

1. Zvýšení povědomí o značce

TV reklama dokáže zásadním způsobem přispět ke zvýšení povědomí o produktech a službách online projektů a startupů. Stačí totiž jedna reklama umístěná na televizní obrazovce, aby se značka stala známou široké veřejnosti.

2. Vytvoření značky

Dobře promyšlená TV reklama může zároveň pomoci vytvořit silnou značku, která odliší daný produkt nebo službu od konkurence. Pomocí televizní reklamy lze ve veřejnosti vytvořit pozitivní povědomí o dané značce, kterou si lidé zapamatují a kterou budou chtít využívat v budoucnu.

3. Cílené oslovování zákazníků

Tv reklama funguje nejen na masy, ale dá se také použít pro cílené oslovování potenciálních zákazníků. Díky možnosti výběru času, kdy reklama poběží, a stanice, kde bude vysílána, lze reklamu cílit přímo na požadovanou cílovou skupinu.

4. Větší důvěryhodnost

Pro mnoho zákazníků je televize stále důvěryhodnější než digitální média. Vidí-li reklamu na televizní obrazovce, většina lidí jí uvěří více než reklamě na internetu. Díky této důvěryhodnosti může být TV reklama benefitem pro on-line projekty a startupy, kteří se snaží získat důvěru zákazníků.

Otázky a odpovědi

Je TV reklama stále efektivním nástrojem v digitálním světě?

Ano, TV reklama stále zůstává silným nástrojem v rámci digitálního marketingu.

I když spotřebitelé v posledních letech mohou více vyhledávat digitální platformy pro spotřebu obsahu, televize je stále jednou z nejoblíbenějších forem zábavy. To znamená, že uživatelé stále vidí televizní reklamy, a ty stále mohou mít podobné efekty jako dříve, pokud jsou dobře promyšleny a cílí na správnou cílovou skupinu.

Je TV reklama příliš drahá pro on-line projekty a startupy?

Není to tak černobíle – náklady na TV reklamu musí být promyšleny pečlivě a záleží na cílové skupině projektu či startupu.

Cena TV reklam v závislosti na čase, ve kterém se reklama vysílá, stanici a délce reklamy, dále je nutné brát v potaz i náklady na samotnou produkci ads. Proto je nezbytné pečlivě promyslet on-line projekt a jeho cílovou skupinu. Pro startup nabízející například luxusní zboží a cílení na vysokopříjmovou skupinu mohou být náklady na TV reklamu zcela adekvátní. Na druhou stranu, pro on-line projekt, který operuje v nízkonákladovém segmentu či cílí na mladší generaci, by náklady na TV reklamu mohly být vyšší, než to má význam.

Existuje nějaký způsob, jak měřit úspěšnost TV reklamy?

Ano, existují nástroje na měření efektivity TV reklamy.

Nástroje, jako jsou například tv-islumi nebo Nielsen, mohou zaznamenávat, kolik lidí reklamu vidělo, kde se reklama objevila, jak dlouho byla zobrazena a zda reklama vedla ke zvýšení prodeje produktu.

Je třeba se spoléhat jen na TV reklamy, nebo by měly on-line projekty a startupy používat i digitální nástroje?

Výhodnější bude kombinace různých marketingových nástrojů.

I když televizní reklama může být velmi silným a účinným nástrojem v rámci reklamního mixu, on-line projekty a startupy by měly také zahrnout do své strategie digitální nástroje, jako jsou například PPC reklamy, sociální média, retargeting nebo e-mailový marketing. Tyto kanály totiž poskytují další možnosti cílení a měření efektivity kampaně.

Přejít nahoru