Co znamená v marketingu zkratka S.M.A.R.T.?

Zkratka SMART se používá v marketingu k definování kvalitativních cílů. Písmena SMART představují následující vlastnosti:

  • S (specific): Cíle by měly být specifické, tedy konkrétní a přesně definované. Měly by říkat, co chcete dosáhnout a proč.
  • M (measurable): Cíle by měly být měřitelné, tedy měli byste mít konkrétní metriku, kterou budete sledovat, abyste mohli zjistit, zda jste dosáhli svého cíle.
  • A (achievable): Cíle by měly být dosažitelné, tedy měli byste mít dostatečné zdroje a schopnosti k jejich dosažení.
  • R (relevant): Cíle by měly být relevantní, tedy měli by souviset s vaším podnikáním a být v souladu s vašimi celkovými cíli.
  • T (time-bound): Cíle by měly být časově ohraničené, tedy měli byste si stanovit konkrétní datum, do kdy chcete cíl dosáhnout.

Použití zkratky SMART při stanovování cílů vám pomůže udržet se na správné cestě a dosáhnout vašich cílů efektivněji. Měli byste si stanovit cíle, které jsou SMART, abyste mohli snadno měřit svůj pokrok a zjistit, zda jste dosáhli svého cíle.

Zde je pět příkladů SMART cílů pro majitele webových projektů a stránek:

  1. Zvýšit návštěvnost webových stránek o 20% během následujícího měsíce prostřednictvím více zapojení na sociálních sítích a zvýšení kvality obsahu.
  2. Zvýšit počet nových zákazníků o 10% během následujícího měsíce prostřednictvím lepšího SEO a většího počtu reklamních kampaní.
  3. Zvýšit průměrnou objednávku zákazníka o 15% během následujícího měsíce prostřednictvím nabídky slevových kódů a doporučení produktů v košíku.
  4. Zvýšit loajalitu zákazníků o 5% během následujícího měsíce prostřednictvím lepšího zákaznického servisu a personalizovaných e-mailů s nabídkami.
  5. Zvýšit tržby o 30% během následujícího měsíce prostřednictvím většího počtu reklamních kampaní a zavedení nového produktu nebo služby.

Tyto cíle jsou SMART, protože jsou specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené. Měli byste si stanovit cíle, které jsou SMART, abyste mohli snadno měřit svůj pokrok a zjistit, zda jste dosáhli svého cíle.

Přejít nahoru