Co v marketingu znamená niche?

Niche (škvíra) je specifická oblasti nebo trhu, na kterém se zaměřujete svými marketingovými aktivitami. Niche může být definována na základě různých faktorů, jako je například geografická oblast, demografické charakteristiky, zájmy nebo potřeby cílové skupiny.

Zaměření na niche může být pro podnikání velmi výhodné, protože vám umožňuje lépe se soustředit na konkrétní cílovou skupinu a lépe se přizpůsobit jejich potřebám. Může také pomoci odlišit váš produkt nebo službu od konkurence a zvýšit povědomí o nich u cílové skupiny.

Pokud chcete zaměřit své marketingové aktivity na niche, měli byste začít tím, že se zamyslíte nad tím, jaká je vaše cílová skupina a co je pro ni důležité. Poté můžete přizpůsobit svůj marketingový plán tak, aby oslovil tuto skupinu co nejlépe. Můžete také vyhledat příležitosti pro spolupráci s affiliate partnery, kteří se zaměřují na stejnou nebo podobnou niche.

Přejít nahoru