Co je to on-page SEO?

On-page SEO je soubor technik a strategií, které se zaměřují na optimalizaci obsahu a struktury webových stránek tak, aby byly lépe pochopitelné pro internetové vyhledávače, jako je Google. Cílem on-page SEO je zvýšit pozici webových stránek v internetových vyhledávačích a zvýšit pravděpodobnost, že budou lépe viditelné v výsledcích vyhledávání pro konkrétní klíčová slova nebo fráze.

On-page SEO zahrnuje několik různých aspektů, jako například:

  1. Optimální název stránky (title tag) a popis stránky (meta description): Tyto tagy jsou zobrazeny v výsledcích vyhledávání a pomáhají uživatelům rozhodnout, zda budou stránku navštívit. Je důležité, aby byly vhodně formulované a obsahovaly relevantní klíčová slova.
  2. Klíčová slova v obsahu: Je důležité zahrnout relevantní klíčová slova do obsahu webových stránek, aby byly lépe pochopitelné pro internetové vyhledávače. Je však třeba dbát na to, aby klíčová slova byla použita přirozeně a aby nedocházelo k přeplnění (keyword stuffing).
  3. Název a popis obrázků: Je třeba zahrnout vhodné názvy a popisy obrázků, aby byly lépe pochopitelné pro internetové vyhledávače.
  4. Struktura a uspořádání stránky: Je důležité mít přehlednou a logickou strukturu stránky, která je snadno pochopitelná pro internetové vyhledávače i pro uživatele. To zahrnuje použití nadpisů (heading tags) a odstavců k rozdělení obsahu na logické části.
  5. Rychlost načítání a přístupnost pro mobilní zařízení: Rychlost načítání webových stránek a přístupnost pro mobilní zařízení jsou důležité aspekty pro SEO, protože ovlivňují zážitek uživatele a mohou mít vliv na pozici webových stránek v internetových vyhledávačích.
  6. URL adresy a přesměrování: Je důležité mít strukturované a výstižné URL adresy, které obsahují relevantní klíčová slova, a používat přesměrování, když je to nezbytné, aby se zabránilo chybám při přístupu k webovým stránkám.

Potřebujete zajistit pro svůj webový projekt, stránky nebo eshop internetový marketing a hledáte skutečné odborníky? Kontaktujte nás, rádi vám v pomůžeme.

Přejít nahoru