Guerilla marketing: jak získat pozornost ve stínu korporátních reklam?

Guerilla marketing je nástroj, který je velmi populární mezi start-upy, e-shopy, a dalšími online projekty. Zatímco tradiční marketing zahrnuje reklamní letáky, televizní reklamy a jinou velkorysou propagaci, guerilla marketing se spoléhá na netradiční a originální nápady, které vyvolávají pozornost v očích zákazníků.

Stmelte marketingovou kampaň s firemní kulturou

Jak vytvořit solidní identity pro vaši značku?


Aby byla vaše guerilla kampaň úspěšná, musíte vytvořit pevnou a jedinečnou identitu pro svou značku, která bude vnímána vašimi zákazníky. Zamyslete se nad tím, v čem se váš start-up nebo e-shop liší od ostatních a jaká je vaše firemní kultura. Pokud je vaše značka zaměřena na udržitelnost, zkuste vytvořit kampaň, která se soustředí na ochranu přírody. Tím vytvoříte přímou souvislost mezi vaší značkou a vaší firemní kulturou.

Jak pomocí guerilla marketingu získat nové zákazníky?


Jedním z klíčových cílů guerilla marketingu je získání pozornosti potenciálních zákazníků. To lze dosáhnout prostřednictvím nápadjí, která zaujmou vaše cílové publikum a budou zapamatována i dlouhodobě. Například velká billboardová reklama vás jistě zaujme, ale co když stanete před obyčejnou budovou a najednou zahlédnete její stěnu, kterou zaujme neotřelá malba? Pokud se tento obrázek někam dostane na sociální sítě, zjistí o vás více lidí, a vaši značku si zapamatují.

Jaké kroky lze podniknout, aby byla guerilla kampaň úspěšná?


Existuje několik tipů, které pomohou k úspěšné guerilla kampaňi. Při výběru nápadu myslete na to, aby byl dostatečně originální a zajímavý, ale zároveň i srozumitelný a srozumitelný pro vaše publikum. Zároveň dbajte na cílení kampaně a zvažte, jakým způsobem chcete oslovení cílové publikum. V neposlední řadě musí být vaše kampaň koordinovaná a usfčená s firemní kulturou, rovněž duplicitně pracujte s více médii.

Odkloním se od standardních reklam?

Jaký je rozdíl mezi tradičním a guerilla marketingem?


Tradiční marketing se zaměřuje na reklamy a propagaci v tradičních médiích, jako jsou televize, tisk a billboardy, zatímco guerilla marketing používá netradiční taktiky, jako jsou například posílání interaktivních balíčků, vytváření wallpapů z obrazovky nebo dokonce guerilla reklama na neatraktivních místech. Guerilla marketing se soustředí na budování identity značky a zážitku z ní. Tradiční jedná říká, že se lidé s reklamou nemusí setkat při svém běžném denním společenském životě, což není často úplně pravda v dnešní době internetu,“ doplňuje další důvody, proč se současné reklamy bolestivě nedostávají na očí mnoha lidem v běžném životě.

Mohu si dovolit neucitlivý marketing ve složité době?


Ve složité době je nejlepší se držet pravidel, která mají potenciál vycházet z nejlepších ctnostních a morálních hodnot. Než použijete neucitlivé marketingové praktiky, pouvažte o následcích, které při podebrání takové taktiky mohou vzniknout. Většina obsahu i bez použití neucitlivosti se dá stále vytvořit tak, aby byla zajímavá a rozšiřovala povědomí o vašem podnikání.

Kdy se guerilla kampaň vyplatí?


Guerilla marketingová kampaň může být úspěšná v jakékoli fázi projektu, ale ne vždy přinese zaručený výsledek, takže vždy zvažte celkovou situaci a cíle. Pokud máte něco originálního a kreativního, co oslovuje potenciální zákazníky, je to skvělý nástroj, jak získat pozornost a přilákat zákazníky ke svému projektu. Samozřejmě, vždy je třeba zohlednit cíl vaší značky a firemní kultury.

Potřebujete zajistit pro svůj webový projekt, stránky nebo eshop internetový marketing a hledáte skutečné odborníky? Kontaktujte nás, rádi vám v pomůžeme.

Přejít nahoru