Jaké jsou typické marketingové cíle?

Typické marketingové cíle zahrnují: Marketingové cíle by měly být specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené (SMART).