Marketingový výzkum: Proč a jak jej provádět?

Marketing je jedním z nejdůležitějších nástrojů, které využívají podniky, aby se dostaly na trh, přitahovaly zákazníky a zvyšovaly prodej. Když se o marketingu mluví, většinou se vztahuje k reklamě, propagaci, brandingovým aktivitám a spoustě dalších taktik. Ale pro účinný marketing je potřeba zajistit výzkum, který poskytuje klíčové informace o cílové skupině zákazníků a konkurenci. Marketingový výzkum je tedy krok, na kterém by se měla stavět celá marketingová strategie a který bychom měli brát vážně.

Co je marketingový výzkum?

Marketingový výzkum pomáhá firmám a organizacím zjistit, jaké jsou potřeby, očekávání a preference cílové skupiny zákazníků. Jedná se o systematickou sbírku dat a analýzu, která umožňuje porozumět chování zákazníků a trhu, a poskytující klíčové informace pro rozhodovací procesy a vypracování efektivních marketingových a obchodních strategií.

Proč je marketingový výzkum důležitý?

Marketingový výzkum je důležitý, protože:

 • Pomáhá firmám přizpůsobit své produkty nebo služby
 • Pomáhá firmám identifikovat příležitosti pro rozšíření trhu
 • Pomáhá firmám zjistit, jaké jsou preference cílové skupiny
 • Pomáhá firmám zjistit, co dělají jejich konkurenti a jak se mohou lišit
 • Pomáhá firmám optimalizovat své marketingové a obchodní strategie

Jaké jsou základní typy marketingového výzkumu?

Základní typy marketingového výzkumu jsou:

 • Desk research – analýza dostupných zdrojů informací, jako jsou publikace, webové stránky, statistické údaje a další
 • Kvalitativní výzkum – zaměřen na sbírání a interpretaci dat skupinovými diskusemi, rozhovory, pozorováním, atd.
 • Kvantitativní výzkum – zaměřen na získání měřitelných dat, často prostřednictvím výzkumných průzkumů, dotazníků nebo online průzkumů

Jak mohu provést marketingový výzkum pro svůj online projekt?

Začít můžete následujícími kroky:

 • Určit specifické cíle výzkumu a definovat cílovou skupinu
 • Vybrat vhodnou metodu výzkumu (desk research, online průzkumy, dotazníky, atd.)
 • Vytvořit výzkumný plán – určit otázky, formu, počet respondentů, a další detaily výzkumného procesu
 • Provádět sběr a analýzu dat podle plánu a zkoumat výsledky výzkumu
 • Vyvodit závěry a navrhnout plán dalších kroků, které bychom měli podniknout na základě získaných informací

Potřebujete zajistit pro svůj webový projekt, stránky nebo eshop internetový marketing a hledáte skutečné odborníky? Kontaktujte nás, rádi vám v pomůžeme.

Přejít nahoru