Guerilla marketing – Jak nekonvenční reklamou zvýšit návštěvnost vašeho webu

Provozování webového projektu mívá často jednu společnou věc – neustálé úsilí přilákat na své stránky co nejvíce návštěvníků. Vedle klasických online marketingových technik ale existuje i mnoho nekonvenčních cest, jak zvýšit svojí návštěvnost a mimo jiné i prověřit tvář vaší marketingové strategie. Cestou jsou takzvané guerrillové a virální marketingové kampaně. V tomto článku se podíváme na to, jak dobře a úspěšně tyto nekonvenční metody využít a co je třeba při nich brát v úvahu.

Význam guerilla a virálního marketingu pro vaše webové projekty

Guerilla marketing dokáže přinést mnohdy až nevídané úspěchy a to především v oblasti branding a zvýšení povědomí o vaší značce. Kromě toho je i velice zajímavou formou propagace, která dokáže oslovit publikum mimo klasické marketingové kanály. I přesto, že se může jednat o investici navíc, je výsledek nezřídka více než uspokojivý.

Další možností, jak zvýšit návštěvnost vašich stránek, je využít virálního marketingového potenciálu. Jedná se o metodu, kdy se informace o vašem projektu šíří samovolně od uživatele k uživateli. A právě to je silné, neboť získáváte pomocí viralizace pozornost lidí, kteří většinou nejsou vašimi cílovými zákazníky a vaše značka tak může proniknout i do nových oblastí, které jste vůbec nepředpokládali.

Časté otázky a odpovědi na téma guerilla a virální marketingu

Jak mohu zahájit guerilla marketingovou kampaň?

Opakovaně zdůrazňujeme, že guerilla marketing nespoléhá na rozpočet, ale na vlastní kreativitu. Klíčem k úspěchu kampaně je být originální a nadchnout své publikum. Pojďme tedy myslet mimo zavedené marketingové trasy a uvažujme neotřelými způsoby.

Jak dlouho by měla trvat virální marketingová kampaň?

Virální marketingová kampaň by měla probíhat mnohem déle než guerilla marketing. Virální kampaň totiž zprvu nemusí být tak nápaditá jako guerilla. Časem ale může nabrat na síle a dát tak o sobě vědět. Proto nenechte kampaň prostořek několika málo dní. Obvykle trvá několik týdnů až měsíců, než se kampaně rozjedou a začnou být efektivní.

Je guerilla marketing vhodný pro mou značku?

Guerilla marketing se nejlépe hodí pro značky, které mají výraznou osobnost a chtějí se odlišit od konkurence. Pokud máte nějakou více než obchodní myšlenku, neváhejte ji zrealizovat guerilla marketingem.

Je nutné použít speciální marketingovou agenturu pro tento druh kampaní?

To vůbec není nutné. Vlastní nápady a inovativní způsob myšlení mohou být docela sami o sobě úspěšní. Pokud však potřebujete poradit s samotnou technickou stránkou věci, může být využití specialisty užitečné a usnadnit celý proces tvorby kampaně.

Jaké jsou nejčastější chyby, které lze při guerilla a virálních kampaních udělat?

Nejčastější chybou je nedostatečné cílení vaší kampaně a neznalost vašeho publika. Může se také stát, že při guerilla marketingu spoléháte příliš na rozpočet a hostitelské servery a odvyjíte se své kreativní myšlenky. U virální kampaňe může být chybou přílišný marketingový tlak a snaha o propagaci produktu kasuálními uživateli.

Přejít nahoru