Retargeting: jak zvýšit konverze a získat nové zákazníky

Als marketingový konzultant vím, že retargeting je pro mnoho majitelů a provozovatelů on-line projektů, startupů a eshopů klíčovou strategií k růstu prodejů a získání nových zákazníků. Retargeting umožňuje oslovit uživatele, kteří již projevili zájem o vaše výrobky nebo služby, ale dosud neuskutečnili nákup. Jak tuto cílovou skupinu oslovit a přesvědčit je k nákupu?

Použití retargetingu pro zvýšení konverzí

Co je retargeting?

Retargeting je programová metoda, kterou můžete oslovit uživatele, kteří již navštívili váš web nebo interagovali s vaší značkou. Uživatelé budou cíleně oslovováni reklamami na jiných webech, což vám umožní zvýšit povědomí o vašich produktech nebo službách a přesvědčit je k nákupu.

Jak funguje retargeting?

Retargeting využívá cookie a kódu pro sledování, kde se uživatelé pohybují na internetu poté, co navštívili váš web. Následně mohou být tito uživatelé cíleně oslovováni na jiných webech, kde se mohou objevit reklamy s vašimi produkty nebo službami.

Kde použít retargeting?

Retargeting můžete použít na mnoho různých místech, včetně sociálních sítí, jako jsou Facebook a Instagram, výměnných reklamních sítí, jako je Google Ads a mnoho dalších.

Jaký typ reklamy použít?

Efektivní reklama závisí na vaší cílové skupině a kampani. Reklama by měla být relevantní a přesvědčivá s voláním k akci, které motivuje k nákupu.

Jak měřit výkon?

K měření výkonu můžete použít různé metriky, jako je konverzní poměr, návratnost investice nebo data o uživatelích, jako jsou zobrazení a prokliky. Měření výkonu vám umožní optimalizovat své kampaně a zvýšit efektivitu retargetingu.

Přejít nahoru