Email marketing: jak zvýšit úspěšnost vašich newsletterů

Jestliže provozujete on-line projekt, startup nebo e-shop, určitě se snažíte co nejefektivněji oslovit své zákazníky a budovat s nimi vztahy. Jednou z účinných cest, jak se s nimi propojit, je email marketing, respektive pravidelné posílání newsletterů. Tento článek se zaměří na tipy a triky, jak zvýšit úspěšnost vašich newsletterů a zajistit tak komunikaci, která skutečně funguje.

Změřte si své výsledky

Než začnete newslettery posílat, je nutné si uvědomit, že ne všechny posílané emaily se dostanou do doručené složky vašich příjemců. Je proto dobré mít zaveden systém, který vám umožní sledovat, kolik lidí vám zprávu opravdu přečetlo, na jaké odkazy nejčastěji klikají a podobně. Na základě těchto dat pak můžete svou komunikaci vylepšovat a přizpůsobovat takovým způsobem, aby byla co nejúčinnější.

Personalizujte své zprávy

Přizpůsobit byste měli i samotné zprávy. Každý zákazník je jiný a má jiné zájmy, a proto není vhodné posílat stejnou zprávu všem. Můžete proto využít personalizaci, tedy vkládání konkrétního jména příjemce a dalších údajů. Stejně tak se můžete zaměřit na konkrétní skupinu lidí, například podle jejich historie nákupů a aktivit na vašich webových stránkách.

Odpovězte na potřeby zákazníků

Jaké informace bych měl do newsletteru zahrnout?

Do newsletterů patří především novinky a upozornění na aktuální akce a slevy. Nicméně nemusíte se jen snažit zákazníky k nákupu přimět. Přemýšlejte o tom, co by mohlo být pro ně zajímavé a co by jim mohlo pomoci – tipy a triky k používání produktů, pozvání na zajímavou akci nebo událost, případně odborný článek k tématu, které spadá do vašeho odvětví

Pokud chcete oslovit co nejvíce lidí, měli byste se snažit být pro ně užiteční. Namísto agresivního marketingu své produkty nabízejte jako řešení pro problémy, které vaši zákazníci řeší. Také byste měli více poslouchat vaše příjemce a na základě jejich zpětné vazby přizpůsobovat obsah newsletterů takovým způsobem, aby co nejvíce odpovídal jejich požadavkům a očekávání.

Nevyžadujte příliš mnoho kliknutí

Jak mám navrhnout odkazy v newsletteru?

Je dobré, aby byly výrazné, dobře viditelné a dobře zařazené v textu. Vyvarujte se komplikovaných přehledů většího množství odkazů, u kterých může mít uživatel dilema, co má upřednostnit. Vyberte si několik příkladů, kterým sami věříte, a upozorněte na ně.

Pro zákazníky je velmi otravné, pokud musí absolvovat mnoho kliků, než se dostanou tam, kam chtějí. Newsletter by měl být přehledný a jednoduchý, s minimem klikání a zbytečností. Zprávy by měly být krátké a stručné, s použitím výrazného call-to-action, aby se lidé cítili povzbuzených k tomu, aby provedli požadovanou akci.

Dělejte testy a zkoušky

Jakým způsobem mohu zlepšovat úspěšnost newsletterů?

Zkoušejte nové nápady a celkově si testujte All A/B testuje – co znamená, že můžete porovnávat dva typy newsletterů, které od sebe odlišují něco málo a sledovat, který z nich má lepší odezvu zákazníků. Abyste mohli takové testy provádět, je potřeba mít dostatečné množství emailových adres, na které můžete zprávu poslat.

A konečně, nezapomínejte průběžně provádět testy a snažit se vylepšovat svou komunikaci. To neznamená plánovat celé kompletní výměny, ale spíše drobné úpravy, které vám pomohou zjistit, co funguje a co ne. Testování může být účinným způsobem, jak zlepšit své výsledky v dlouhodobém horizontu, a najít tak cestu k efektivnějšímu využívání emailového marketingu.

Přejít nahoru